Odměna notáře


Odměna notáře je striktně regulována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. – notářský tarif (ke stažení níže). Žádný notář není oprávněn měnit výši své odměny mimo dikci této vyhlášky a nemá ani možnost odměnu nepožadovat. Výše a způsob určení této odměny za vykonanou notářskou činnost jsou určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Tyto pravidla jsou nastavena proto, aby nedocházelo ke konkurenci mezi jednotlivými notáři a notář jako nestátní subjekt si zachoval svou nezávislost a nestrannost.

Ceny nejběžnějších úkonů notáře

ověření jednoho podpisu v kanceláři notářky30,- Kč + DPH
ověření kopie s originálem - jedna strana listiny30,- Kč + DPH
výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)*100,- Kč + DPH
výpis z obchodního rejstříku*50,- Kč + DPH
výpis z evidence Rejstříku trestů*100,- Kč + DPH
výpis ze živnostenského rejstříku*50,- Kč + DPH
výpis z insolvenčního rejstříku*50,- Kč + DPH
výpis z bodového hodnocení Centrálního reg. řidičů*50,- Kč + DPH
autorizovaná konverze dokumentu - každá i započatá strana30,- Kč + DPH

* - bez ohledu na počet stran výpisu

Konkrétní odměnu dalších právních úkonů naleznete v notářském tarifu.

Notářská kancelář v Hradci Králové
JUDr. Jana Čírtková
Šafaříkova 550, Hradec Králové, 500 02
tel. / fax: 495 518 527
e-mail: jana.cirtkova@notarvhk.cz
e-mail: jcirtkova.notar@nkcr.cz

Úřední hodiny
Po-Čt: 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
Pá: 7:30 - 12:00 13:00 - 15:00

Notářská komora České republiky Czech Point
TOPlist