top of page
photo-1505664194779-8beaceb93744-_edited

ODMĚNA NOTÁŘE

Odměna notáře je striktně regulována vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 196/2001 Sb. – notářský tarif (ke stažení níže). Žádný notář není oprávněn měnit výši své odměny mimo dikci této vyhlášky a nemá ani možnost odměnu nepožadovat. Výše a způsob určení této odměny za vykonanou notářskou činnost jsou určené pevnou částkou nebo procentuálně z tarifní hodnoty. Tyto pravidla jsou nastavena proto, aby nedocházelo ke konkurenci mezi jednotlivými notáři a notář jako nestátní subjekt si zachoval svou nezávislost a nestrannost.

Ceny nejběžnějších úkonů notáře:

ověření jednoho podpisu v kanceláři notářky

ověření kopie s originálem - jedna strana listiny

výpis z katastru nemovitostí (list vlastnictví)*

výpis z obchodního rejstříku*

výpis z evidence Rejstříku trestů*

výpis ze živnostenského rejstříku*

výpis z insolvenčního rejstříku*

výpis z bodového hodnocení Centrálního reg. řidičů*

autorizovaná konverze dokumentu - každá i započatá strana

70,- Kč + DPH

30,- Kč + DPH

100,- Kč + DPH

50,- Kč + DPH

100,-Kč + DPH

50,- Kč + DPH

50,- Kč + DPH

50,-Kč + DPH

30,-Kč + DPH

* - bez ohledu na počet stran výpisu

Konkrétní odměnu dalších právních úkonů naleznete v notářském tarifu.

Možnost platby platební kartou.

bottom of page