top of page

OVĚŘOVÁNÍ A VÝPISY Z REJSTŘÍKŮ

VYHLEDÁVÁNÍ V REJSTŘÍCÍCH

Notář poskytuje spolu s výpisy z informačního systému Czech POINT v rámci své činnosti také výpisy, opisy a potvrzení z Rejstříku zástav a ze Seznamu listin o manželském majetkovém režimu.

  • Rejstřík zástav

  • Rejstřík trestů

  • Katastr nemovitostí

  • Obchodní rejstřík a další veřejné rejstříky

  • Insolvenční rejstřík

  • Bodové hodnocení řidičů

  • Seznam listin o manželském majetkovém režimu

Judge's%20Table_edited.jpg
Vyhledávání v rejstřících
Pár drží za ruce

OVĚŘOVÁNÍ SHODY OPISU NEBO KOPIE S LISTIINOU

VIDIMACE

Vidimací se ověřuje shoda kopie listiny s jejím originálem, přičemž za originál se považuje např. i ověřený opis listiny. Vidimace se provádí připojením doložky o vidimaci, která se umístí přímo na kopii nebo opis, případně se vyhotoví na samostatný list papíru, který se pevně připojí k vidimované listině.

Nelze vyhotovovat ověřené opisy listin, které není možné nahradit jejich kopiemi, a to zejména občanský průkaz, vojenský průkaz, pas, nebo jiný průkaz, směnka, šek, nebo jiný cenný papír, vkladní knížka, geometrický plán, rysy a technické kresby. Dále není možné ověřit kopie listin, které se zcela neshodují s originálem, tedy ve kterých bylo něco pozměněno, přeškrtnuto nebo doplněno.

Je ale možné vidimovat listiny, které jsou v cizím jazyce, ale zároveň nejsou listinami uvedenými v předchozím odstavci. Je také možné vyhotovovat opisy z již existující ověřené kopie listiny.

Vidimací se nepotvrzuje správnost údajů v listině ani právní obsah listiny, za který notář ani jeho pracovníci neodpovídají.

Vidimace
Legalizace

OVĚŘENÍ PRAVOSTI PODPISU

LEGALIZACE

Legalizací notář ověřuje, že fyzická osoba před ním listinu vlastnoručně podepsala nebo uznala podpis, který se na listině již nachází, za vlastní. Legalizace se provádí připojením doložky o podpisu listiny nebo o uznání podpisu za vlastní, která se umístí přímo na listinu, případně se vyhotoví na samostatný list, který se pevně připojí k podepsané listině.

Ověřením podpisu neodpovídá notář ani jeho pracovník za obsah listiny jak po právní stránce, tak po stránce faktické. Je nutné, aby listina, na které je podpis ověřován, byla již úplná. Není například možné provést legalizaci podpisu na zcela prázdný list papíru s tím, že si na ni žadatel následně doplní text, případně ověřovat podpis na nevyplněném formuláři.

Podepsání smlouvy
bottom of page