top of page

POZŮSTALOSTNÍ ŘÍZENÍ

PROJEDNÁNÍ POZŮSTALOSTI

Notář je jako soudní komisař pověřen soudem k vyřízení pozůstalosti. Je to jediný případ, kdy si pro notářskou službu nemůžete notáře vybrat. Notáři je vyřízení pozůstalosti přiděleno soudem podle předem stanoveného rozvrhu, a to z důvodu nestrannosti a objektivity soudního rozhodování.

Řízení se zahajuje zpravidla bez návrhu na základě úmrtního listu, který soudu zašle matrika. V řízení o pozůstalosti notář jako první kontaktuje dědice, většinou to bývá osoba, která se postarala o pohřeb zůstavitele, a sdělí, co všechno bude třeba pro vyřízení pozůstalosti učinit.

Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele, což znamená, že při dědění u zůstavitele, který zemřel před 1.1.2014 se použijí dosavadní právní předpisy.

Nový občanský zákoník stanoví nová pravidla dědění. Nyní se dědí na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona.

Dle rozvrhu práce stanoveného předsedou Krajského soudu v Hradci Králové naše kancelář projednává dědictví po občanech, kteří měli trvalé bydliště v okrese Hradec Králové (mimo obvod Nový Bydžov) a zemřeli v následujících kalendářních týdnech: 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44 a 51.

Judge's%20Table_edited.jpg
Projednání pozůstalosti
bottom of page